Wedstrijdreglement

Hieronder vindt u alles wat u moet weten om De Slimste Belegger - Turbo TA Battle te spelen. Mocht u onverhoopt met vragen blijven zitten, neem dan contact met ons op via slimste@iex.nl.

Inhoud van dit document


Doel

De Slimste Belegger - Turbo TA Battle is een virtueel beleggerspel met een educatief karakter en is bedoeld om de deelnemers vertrouwd te maken met alle aspecten van het beleggen in Turbo’s. In het bijzonder zal er daarnaast focus zijn op Technische Analyse (TA) en op welke manieren deze gebruikt kan worden om eventueel beleggingsbeslissingen op te nemen.
Daartoe ontvangt elke deelnemer aan het begin van de competitie een fictief startkapitaal van 100.000 euro waarmee, zonder enig financieel risico, een fictieve portefeuille met BNP Paribas Turbo’s kan worden samengesteld. Ook zullen er vragen worden gesteld waarmee de kennis van beleggen wordt getoetst.

Terug naar boven

Algemeen

De Slimste Belegger - Turbo TA Battle loopt van maandag 2 november 2020 tot en met vrijdag 27 november 2020 (dus in totaal een periode van 4 weken). Om de deelnemers van de competitie vertrouwd te maken met het beursspel is er een oefenwedstrijd, van van maandag 26 oktober 2020 tot en met vrijdag 30 oktober 2020. Na deze testweek worden alle geactiveerde portefeuilles gereset en starten alle deelnemers aan de eigenlijke Slimste Belegger - Turbo TA Battle competitie.

Gedurende de gehele looptijd van het spel kunt u zich nog aanmelden. Deelname aan De Slimste Belegger - Turbo TA Battle is voor iedereen gratis.

Daarnaast zullen er gratis webinars gegeven worden om de kennis van de deelnemers verder te vergoten.

Terug naar boven

Samenvatting spelregels

 • Startbedrag: € 100.000,00 (fictief)
 • Waarin te beleggen: BNP PARIBAS Turbo’s
 • Orderverwerking: Orders worden uitgevoerd tegen de realtime bied-laatkoersen van BNP PARIBAS
 • Transactiekosten: € 7,50 per transactie
 • 20% in onderliggende waarde: Een transactie in een Turbo mag niet leiden tot een belang groter dan 20% in de desbetreffende onderliggende waarde.
 • 40% per asset categorie: Een transactie in een Turbo mag niet leiden tot een belang groter dan 40% in de desbetreffende assetcategorie.
 • 100 transacties per dag: Per portefeuille zijn maximaal 100 transacties per dag toegestaan.
 • Quizvraag: Dagelijks bestaat er de mogelijkheid om een quizvraag te beantwoorden waarmee 250 euro verdiend kan worden.
 • Rente: Aan het eind van elke week (vrijdagavond voor 00:00 uur) wordt rente berekend en bijgestort. Het rentetarief wordt bepaald aan de hand van het Euribor-tarief (het standaard Europese interbancaire tarief)
 • Short gaan: Short gaan is niet toegestaan in dit spel. Hiervoor in de plaats kunnen Turbo's short aangeschaft worden.

Terug naar boven

Klassementen en prijzen

Algemeen klassement

Hoofdprijs: 2500 euro

Deze ranglijst wordt opgesteld aan de hand van het absolute rendement over de gehele duur van het spel. De deelnemer met het hoogste rendement wint de hoofdprijs van €2.500. De tweede plaats wordt beloond met €1.000. De wekelijkse eerste plaats wint €500 en de wekelijkse tweede plaats wint een abonnement op 1 jaar IEX Premium Digitaal.

LET OP: Prijzen in De Slimste Belegger kunnen alleen worden gewonnen door spelers met een geldig woonadres in Nederland.

Terug naar boven

Orderverwerking tegen realtime koersen

 • Kooporders worden uitgevoerd tegen laatprijzen
 • Verkooporders worden uitgevoerd tegen biedprijzen

De Turbo’s van BNP Paribas zijn in de realiteit verhandelbaar op Euronext Amsterdam en op CATS. Hierbij worden er verschillende handelstijden gehanteerd. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de verschillende handelstijden per handelsplatform. Voor het spel worden de handelstijden van CATS gehanteerd.

CATS: Alle Turbo's op Europese individuele aandelen:
Handelstijden: 08:00 – 18:30 uur
CATS: Alle Turbo's, met uitzondering van Turbo's op Europese individuele aandelen:
Handelstijden: 08:00 – 22:00 uur

Op Euronext Amsterdam zijn alle Turbo’s van 08:00 tot 18:30 uur verhandelbaar maar dat is voor het spel de Slimste Belegger niet relevant. Let op: de onderliggende waarden verhandeld kunnen worden buiten de handelstijden van de relevante Turbo. Dat kan betekenen dat de onderliggende waarde het Stop loss-niveau van uw Turbo bereikt of passeert op het moment dat de Turbo niet verhandelbaar is. U kunt dan niet uw positie sluiten met het doel te vermijden dat u een positie bezit op het moment van beëindiging van de Turbo.

Er zijn twee soorten orders mogelijk: een bestensorder of een limietorder. Wanneer de deelnemer een limietorder ingeeft, kan hij kiezen of de order een dag geldig is (dagorder) of meerdere werkdagen. Ook geeft de deelnemer een maximale/minimale prijs in waartegen hij wil kopen/verkopen. Wanneer de deelnemer 0 als limiet opgeeft, wordt de order automatisch beschouwd als een bestensorder. Wanneer hij een dagorder ingeeft, vervalt de dagorder automatisch om middernacht, ook wanneer de dagorder werd ingegeven na sluiting van de beurs.

Terug naar boven

Mogelijkheid om het startkapitaal te verhogen

In De Slimste Belegger - Turbo TA Battle is het mogelijk om het startkapitaal te verhogen door vrienden uit te nodigen en de juiste antwoorden te geven op de dagelijkse quizvragen.

De deelnemers hebben de mogelijkheid om via de spelsite vrienden uit te nodigen om deel te nemen aan De Slimste Belegger - Turbo TA Battle. Deze vrienden kunnen zich vervolgens inschrijven op De Slimste Belegger - Turbo TA Battle door te klikken op de link in de ontvangen e-mail. Als deze vrienden zich ook daadwerkelijk inschrijven en een portefeuille aanmaken, ontvangt de deelnemer per vriend 500 euro extra fictief beleggingsgeld in zijn beleggingsportefeuille. Het aantal uitnodigingen is onbeperkt, maar de deelnemer kan slechts voor de 5 eerste vrienden 500 euro extra verdienen (dus maximaal 2500 euro). Mocht een persoon door meerdere mensen worden uitgenodigd, dan ontvangt enkel de persoon op wie zijn link als eerste is geklikt het extra fictieve beleggingsgeld. Mocht een persoon door meerdere mensen worden uitgenodigd, dan ontvangt enkel de persoon op wie zijn link als eerste is geklikt het extra fictieve beleggingsgeld. Het fictievegeld wordt 's nachts uitgekeerd, wil men dat het nog meetelt voor het uiteindelijke algemeen klassement dan dienen de genodigden zich op de één na laatste dag voor het einde van de competitie te hebben aangemeld.

Alle deelnemers zullen dagelijks een quizvraag kunnen beantwoorden. In totaal worden er 20 vragen gesteld. Deelnemers krijgen per correct beantwoorde vraag 250 euro extra fictief beleggingsgeld in zijn beleggingsportefeuille. Deze 250 euro wordt na het juist beantwoorden van de vraag aan het cashtegoed toegevoegd. Deelnemers moeten de dag zelf (vóór 23:59 uur) de vraag beantwoorden om in aanmerking te komen voor de 250 euro extra beleggingstegoed. Het is nadien niet meer mogelijk om op vorige vragen te antwoorden, noch is het mogelijk om meer dan één keer op één vraag te antwoorden. Het beantwoorden van een vraag kan enkel en alleen via de spelsite.

De deelnemers hebben ook de mogelijkheid om 500 EUR extra te ontvangen wanneer ze de De Slimste Belegger - Turbo TA Battle ‘delen’ op Facebook . Men kan doen vanaf de spelsite, onder de rubriek “Invite a Friend”. Deelnemers zullen slechts één maal voor het delen de extra 500 EUR kapitaal kunnen ontvangen. Deze 500 EUR wordt wordt toegevoegd aan het cashtegoed net na middernacht, tussen 0u01 en 1u00.

Terug naar boven

Leagues

Deelnemers kunnen een eigen league aanmaken en het daarin opnemen tegen vrienden, familie en collega’s. Zodra de deelnemer een naam heeft gekozen kan hij beginnen met het uitnodigen van zijn vrienden. De prestaties van de deelnemer worden vervolgens zowel in de league als in het Algemene Klassement bijgehouden.

Ook is er een league-ranglijst, deze ranglijst wordt opgesteld aan de hand van het gemiddelde rendement van de leagues, met een minimum van vier actieve portefeuilles.

Terug naar boven

Beoordeling prestaties

De posities in een portefeuille worden gewaardeerd tegen de biedprijzen.

De winnaars van de competitie krijgen per email en/of telefoon een persoonlijk bericht. U dient zelf zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid en correct ingevulde persoonsgegevens. Onbereikbare deelnemers worden gediskwalificeerd.

Winnaars kunnen slechts aanspraak maken op één overall prijs en één overige prijs.

Een deelnemer mag met één portefeuille meedoen met De Slimste Belegger. Deelnemers met meerdere portefeuilles worden gediskwalificeerd. Portefeuilles worden automatisch opengesteld voor andere bezoekers van de spelsite.

Portefeuilles die in de prijzen vallen, worden beoordeeld op realiteitsgehalte. De organisatie houdt zich het recht voor rendementen die tot stand gekomen zijn door fouten in het systeem of door het nabootsten van onrealistische situaties te negeren en eventueel portefeuilles te resetten.

Portefeuilles waarin gedurende de duur van de competitie geen enkele transactie werd geregistreerd, komen niet in aanmerking voor de diverse prijzen. Het beantwoorden van de wekelijkse quiz of uitnodigen van vrienden wordt niet gezien als een transactie.

De organisatie is gerechtigd om een deelnemer zonder enige argumentatie te diskwalificeren indien blijkt of indien er een vermoeden bestaat dat deze deelnemer niet volgens de in dit wedstrijdreglement opgestelde regels heeft gespeeld. De organisatie is gerechtigd om een deelnemer zonder enige argumentatie te diskwalificeren indien blijkt of indien er een vermoeden bestaat dat de deelnemer meerdere portefeuilles beheert of heeft beheerd. Bij diskwalificatie verliest de deelnemer het recht op prijzen.

Geen van de toegekende prijzen is inwisselbaar in geld of andere voordelen in natura. De organisatie stelt alle prijzen vast. Prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden. Over de toegekende prijzen is geen correspondentie mogelijk. Winnaars worden door de organisatie schriftelijk op de hoogte gesteld en dienen hierop vóór een door de organisatie vastgestelde datum te reageren. Na die datum wordt aangenomen dat de deelnemer definitief van zijn prijs afziet. Het recht op de toegekende prijs vervalt daarmee en komt in dat geval toe aan de organisatie van De Slimste Belegger - Turbo TA Battle.

Medewerkers van IEX, Trilab, sponsors en mediapartners zijn van harte welkom om mee te spelen met dit beursspel, maar kunnen niet meedingen naar de prijzen.

Terug naar boven

Meer informatie

Lees ook de algemene voorwaarden, disclaimer, en het privacy statement.

Wilt u nadere toelichting of heeft u opmerkingen over het wedstrijdreglement? Neem dan contact met ons op via slimste@iex.nl.

Copyright © IEX Media B.V.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 19 oktober 2020.