Wedstrijdreglement

Hieronder vindt u alles wat u moet weten om De Slimste Belegger te spelen. Mocht u onverhoopt met vragen blijven zitten, neem dan contact met ons op via slimste@iex.nl.

Inhoud van dit document


Doel

De Slimste Belegger is een virtueel beleggersspel met een educatief karakter en is bedoeld om de deelnemers vertrouwd te maken met aspecten van het beleggen in en de werking van Turbo’s. Coaches laten gedurende het spel zien hoe zij beleggen in het spel en in de realiteit. De bijdragen van de coaches doen zij onder persoonlijke titel en mogen geenszins als beleggingsadvies worden opgevat.
Elke deelnemer aan het begin van de competitie een fictief startkapitaal van 25.000 euro waarmee, zonder enig financieel risico in de realiteit, een fictieve portefeuille met BNP Paribas Turbo’s kan worden samengesteld. Ook zullen er vragen worden gesteld waarmee de kennis van Turbo’s en het beleggen in Turbo’s wordt getoetst waarmee deelnemers extra kapitaal in het spel kunnen verdienen.

Terug naar boven

Algemeen

De Slimste Belegger loopt van maandag 13 september 2021 tot en met vrijdag 8 oktober 2021 (dus in totaal een periode van 4 weken). Om de deelnemers van de competitie vertrouwd te maken met het beursspel is er een oefenperiode, van maandag 6 september 2021 tot en met vrijdag 10 september 2021. Na deze testweek worden alle geactiveerde portefeuilles gereset en starten alle deelnemers aan de eigenlijke Slimste Belegger competitie.

Gedurende de gehele looptijd van het spel kunt u zich nog aanmelden. Deelname aan De Slimste Belegger is voor iedereen gratis.

Wekelijks zullen er gratis webinars gegeven worden om de kennis van de deelnemers verder te vergoten.

Terug naar boven

Samenvatting spelregels

 • Startbedrag: € 25.000,00 (fictief)
 • Waarin te beleggen: Turbo’s van BNP Paribas
 • Orderverwerking: Orders worden uitgevoerd tegen de realtime bied-laatkoersen van BNP Paribas
 • Transactiekosten: € 7,50 per transactie
 • 20% in onderliggende waarde: Een transactie in een Turbo mag niet leiden tot een belang groter dan 20% in de desbetreffende onderliggende waarde.
 • 40% per asset categorie: Een transactie in een Turbo mag niet leiden tot een belang groter dan 40% in de desbetreffende assetcategorie.
 • 20 transacties per dag: Per portefeuille zijn maximaal 20 transacties per dag toegestaan.
 • Quizvraag: Dagelijks bestaat er de mogelijkheid om een quizvraag te beantwoorden waarmee 500 euro verdiend kan worden.
 • Easter Egg: er is 1 easter egg in de App verstopt. Bij vondst levert deze EUR 1.000 extra speltegoed op.
 • Rente: Aan het eind van elke week (vrijdagavond voor 00:00 uur) wordt rente berekend en bijgestort. Het rentetarief wordt bepaald aan de hand van het Euribor-tarief (het standaard Europese interbancaire tarief)
 • Short gaan: Short gaan is niet toegestaan in dit spel. Hiervoor in de plaats kunnen Turbo's Short aangeschaft worden.

Terug naar boven

Klassementen en prijzen

Anders dan in voorgaande edities, zal er vanaf de editie 2021 geen mogelijkheid zijn om prijzen te winnen. Wel wordt er een rangorde van rendementen bijgehouden. Aan het einde van elke spelweek wordt de weekwinnaar bepaald. De speler met de grootste procentuele toename van zijn of haar rendement, is de weekwinnaar. De weekwinnaar kan benaderd worden door IEX voor een interview over zijn of haar spelervaring en strategie. Rendementen worden bepaald op basis van de portefeuille waarde op vrijdagen om 22:00:00 uur.

Terug naar boven

Orderverwerking tegen realtime koersen

 • Kooporders worden uitgevoerd tegen laatprijzen
 • Verkooporders worden uitgevoerd tegen biedprijzen

De Turbo’s van BNP Paribas zijn in de realiteit verhandelbaar op Euronext Amsterdam en op CATS. Hierbij worden er verschillende handelstijden gehanteerd. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de verschillende handelstijden per handelsplatform. Voor het spel worden de handelstijden van CATS gehanteerd.

CATS: Alle Turbo's op Europese individuele aandelen:
Handelstijden: 08:00 – 18:30 uur
CATS: Alle Turbo's, met uitzondering van Turbo's op Europese individuele aandelen:
Handelstijden: 08:00 – 22:00 uur

Op Euronext Amsterdam zijn alle Turbo’s van 08:00 tot 18:30 uur verhandelbaar maar dat is voor het spel de Slimste Belegger niet relevant. Let op: de onderliggende waarden verhandeld kunnen worden buiten de handelstijden van de relevante Turbo. Dat kan betekenen dat de onderliggende waarde het Stop loss-niveau van uw Turbo bereikt of passeert op het moment dat de Turbo niet verhandelbaar is. U kunt dan niet uw positie sluiten met het doel te vermijden dat u een positie bezit op het moment van beëindiging van de Turbo.

Er zijn twee soorten orders mogelijk: een bestensorder of een limietorder. Wanneer de deelnemer een limietorder ingeeft, kan hij kiezen of de order een dag geldig is (dagorder) of meerdere werkdagen. Ook geeft de deelnemer een maximale/minimale prijs in waartegen hij wil kopen/verkopen. Wanneer de deelnemer 0 als limiet opgeeft, wordt de order automatisch beschouwd als een bestensorder. Wanneer hij een dagorder ingeeft, vervalt de dagorder automatisch om middernacht, ook wanneer de dagorder werd ingegeven na sluiting van de beurs.

Terug naar boven

Mogelijkheid om het startkapitaal te verhogen

In De Slimste Belegger is het mogelijk om het startkapitaal te verhogen door vrienden uit te nodigen en de juiste antwoorden te geven op de dagelijkse quizvragen.

De deelnemers hebben de mogelijkheid om via de spelsite vrienden uit te nodigen om deel te nemen aan De Slimste Belegger. Deze vrienden kunnen zich vervolgens inschrijven op De Slimste Belegger door te klikken op de link in de ontvangen e-mail. Als deze vrienden zich ook daadwerkelijk inschrijven en een portefeuille aanmaken, ontvangt de deelnemer per vriend 500 euro extra fictief beleggingsgeld in zijn beleggingsportefeuille. Het aantal uitnodigingen is onbeperkt, maar de deelnemer kan slechts voor de 5 eerste vrienden 500 euro extra verdienen (dus maximaal 2500 euro). Mocht een persoon door meerdere mensen worden uitgenodigd, dan ontvangt enkel de persoon op wie zijn link als eerste is geklikt het extra fictieve beleggingsgeld. Mocht een persoon door meerdere mensen worden uitgenodigd, dan ontvangt enkel de persoon op wie zijn link als eerste is geklikt het extra fictieve beleggingsgeld. Het fictieve geld wordt 's nachts uitgekeerd, wil men dat het nog meetelt voor het uiteindelijke algemeen klassement dan dienen de genodigden zich op de één na laatste dag voor het einde van de competitie te hebben aangemeld.

Alle deelnemers zullen dagelijks een quizvraag kunnen beantwoorden. In totaal worden er 20 vragen gesteld. Deelnemers krijgen per correct beantwoorde vraag 500 euro extra fictief beleggingsgeld in zijn beleggingsportefeuille. Deze 500 euro wordt na het juist beantwoorden van de vraag aan het cashtegoed toegevoegd. Deelnemers moeten de dag zelf (vóór 23:59 uur) de vraag beantwoorden om in aanmerking te komen voor de 500 euro extra beleggingstegoed. Het is nadien niet meer mogelijk om op vorige vragen te antwoorden, noch is het mogelijk om meer dan één keer op één vraag te antwoorden. De deelnemers hebben ook de mogelijkheid om 500 EUR extra te ontvangen wanneer ze de Slimste Belegger ‘delen’ op Facebook . Men kan doen vanaf de spelsite, onder de rubriek “Invite a Friend”.

Deelnemers zullen slechts één maal voor het delen de extra 500 EUR kapitaal kunnen ontvangen. Deze 500 EUR wordt toegevoegd aan het cashtegoed net na middernacht, tussen 0u01 en 1u00.

Terug naar boven

Leagues

Deelnemers kunnen een eigen league aanmaken en het daarin opnemen tegen vrienden, familie en collega’s. Zodra de deelnemer een naam heeft gekozen kan hij beginnen met het uitnodigen van zijn vrienden. De prestaties van de deelnemer worden vervolgens zowel in de league als in het Algemene Klassement bijgehouden.

Ook is er een league-ranglijst, deze ranglijst wordt opgesteld aan de hand van het gemiddelde rendement van de leagues, met een minimum van vier actieve portefeuilles.

Terug naar boven

Beoordeling prestaties

De posities in een portefeuille worden gewaardeerd tegen de biedprijzen.

Een deelnemer mag met één portefeuille meedoen met De Slimste Belegger. Deelnemers met meerdere portefeuilles worden gediskwalificeerd. Portefeuilles worden automatisch opengesteld voor andere bezoekers van de spelsite.

De organisatie houdt zich het recht voor rendementen die tot stand gekomen zijn door fouten in het systeem of door het nabootsten van onrealistische situaties te negeren en eventueel portefeuilles te resetten. De organisatie is gerechtigd om een deelnemer zonder enige argumentatie te diskwalificeren indien blijkt of indien er een vermoeden bestaat dat deze deelnemer niet volgens de in dit wedstrijdreglement opgestelde regels of de volgens de geest van de regels speelt of heeft gespeeld. De organisatie is gerechtigd om een deelnemer zonder enige argumentatie te diskwalificeren indien blijkt of indien er een vermoeden bestaat dat de deelnemer meerdere portefeuilles beheert of heeft beheerd.

Over de klassementen is geen correspondentie mogelijk

Terug naar boven

Meer informatie

Lees ook de algemene voorwaarden, disclaimer, en het privacy statement.

Wilt u nadere toelichting of heeft u opmerkingen over het wedstrijdreglement? Neem dan contact met ons op via slimste@iex.nl.

Copyright © IEX Media B.V.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 7 september 2021.