Wedstrijdreglement

Hieronder vindt u alles wat u moet weten om De Slimste Belegger om te spelen. Mocht u onverhoopt met vragen blijven zitten, neem dan contact met ons op via slimste@iex.nl.

Inhoud van dit document


Doel

De Slimste Belegger is een virtueel beleggerspel met een educatief karakter en is bedoeld om de deelnemers vertrouwd te maken met alle aspecten van het beleggen in Turbo’s.
Daartoe ontvangt elke deelnemer aan het begin van de competitie een fictief startkapitaal van 100.000 euro waarmee, zonder enig financieel risico, een fictieve portefeuille met BNP Paribas Turbo’s kan worden samengesteld. Ook zullen er vragen worden gesteld waarmee de kennis van beleggen wordt getoetst.

Terug naar boven

Algemeen

De Slimste Belegger loopt van maandag 22 oktober 2018 tot en met vrijdag 16 november 2018. Om de deelnemers van de competitie vertrouwd te maken met het beursspel is er een oefenwedstrijd, van maandag 15 oktober 2018 tot en met vrijdag 19 oktober 2018. Na deze testweek worden alle geactiveerde portefeuilles gereset en starten alle deelnemers aan de eigenlijke Slimste Belegger-competitie.

Gedurende de gehele looptijd van het spel kunt u zich nog aanmelden. Om mee te dingen naar de hoofdprijs, moeten deelnemers echter gedurende de hele spelperiode meespelen. Deelname aan De Slimste Belegger is voor iedereen gratis. De winnaars van de prijzen (behalve de weekprijzen) worden bepaald op basis van de behaalde rendementen op vrijdag 16 november om 18:30 uur.

Daarnaast zullen er gratis webinars gegeven worden om de kennis van de deelnemers verder te vergroten.

Terug naar boven

Samenvatting spelregels

 • Startbedrag: 100.000,00 euro (fictief)
 • Waarin te beleggen: BNP PARIBAS Turbo’s
 • Orderverwerking: Orders worden uitgevoerd tegen de realtime bied-laatkoersen van BNP PARIBAS
 • Transactiekosten: 7,50 euro + 0,10 % van het aankoopbedrag per transactie
 • 20% in onderliggende waarde: Een transactie in een Turbo mag niet leiden tot een belang groter dan 20% in de desbetreffende onderliggende waarde.
 • 40% per asset categorie: Een transactie in een Turbo mag niet leiden tot een belang groter dan 40% in de desbetreffende assetcategorie. (asset categorieën: aandelen, grondstoffen, indices, valuta)
 • 100 transacties per dag: Per portefeuille zijn maximaal 100 transacties per dag toegestaan.
 • Quizvraag: Dagelijks bestaat er de mogelijkheid om een quizvraag te beantwoorden waarmee 250 euro verdiend kan worden.
 • Rente: Aan het eind van elke week (vrijdagavond voor 00:00 uur) wordt rente berekend en bijgestort. Het rentetarief wordt bepaald aan de hand van het Euribor-tarief (het standaard Europese interbancaire tarief)
 • Short gaan: Short gaan is niet toegestaan in dit spel. Hiervoor in de plaats kunnen Turbo's short aangeschaft worden.

Terug naar boven

Klassementen en prijzen

Algemeen klassement

Hoofdprijs: 2500,- euro

Deze ranglijst wordt opgesteld aan de hand van het absolute rendement over de gehele duur van het spel. De deelnemer met het hoogste rendement wint de hoofdprijs van 2500,- euro. De tweede plaats wordt beloond met 1000,- euro en de derde plaats met een Sonos Beam Soundbar (t.w.v. 449,- euro).

Weekklassement

Prijs: Sonos Beam Soundbar (t.w.v. 449,- euro)

De weekprijzen worden berekend aan de hand van het relatieve rendement van die week. Er wordt gekeken naar de eindstand op de vrijdagavond van de week om 00:00 uur ten opzichte van de stand aan het begin van de week. Om in de weekranking te komen moet een portefeuille de desbetreffende week in zijn geheel hebben meegespeeld.

Terug naar boven

Orderverwerking tegen realtime koersen

 • Kooporders worden uitgevoerd tegen laatprijzen
 • Verkooporders worden uitgevoerd tegen biedprijzen

Handel vindt plaats tegen de door BNP PARIBAS afgegeven bied-laatkoersen. Hierin wordt niet het daadwerkelijke orderboek van de beurs meegenomen.

Afhankelijk van de onderliggende waarde zijn er drie handelstijden mogelijk:

 • van 08:00 tot 18:30 uur;
 • van 9:05 tot 17:30 uur;
 • van 9:05 tot 18:30 uur.

Turbo’s worden genoteerd op Euronext Amsterdam. Afhankelijk van de onderliggende waarde is een Turbo momenteel van 9:05 uur tot 17:30 uur, van 9:05 uur tot 18:30 uur of van 8:00 uur tot 18:30 uur verhandelbaar. Turbo’s op een groot aantal indices, grondstoffen en valuta zijn verhandelbaar van 8:00 uur tot 18:30 uur. Turbo’s op Europese aandelen zijn verhandelbaar van 9:05 uur tot 17:30 uur en Turbo’s op Amerikaanse aandelen van 9:05 uur tot 18:30 uur. De genoemde handelstijden betreffen Nederlandse tijd. U vindt de handelstijden per Turbo op de productpagina van elke Turbo op www.bnpparibasmarkets.nl.

Er zijn twee soorten orders mogelijk: een bestensorder of een limietorder. Wanneer de deelnemer een limietorder ingeeft, kan hij kiezen of de order een dag geldig is (dagorder) of meerdere werkdagen. Ook geeft de deelnemer een maximale/minimale prijs in waartegen hij wil kopen/verkopen. Wanneer de deelnemer 0 als limiet opgeeft, wordt de order automatisch beschouwd als een bestensorder. Wanneer hij een dagorder ingeeft, vervalt de dagorder automatisch om middernacht, ook wanneer de dagorder werd ingegeven na sluiting van de beurs.

Terug naar boven

Mogelijkheid om het startkapitaal te verhogen

In De Slimste Belegger is het mogelijk om het startkapitaal te verhogen door vrienden uit te nodigen en de juiste antwoorden te geven op de dagelijkse quizvragen.

De deelnemers hebben de mogelijkheid om via de spelsite vrienden uit te nodigen om deel te nemen aan De Slimste Belegger. Deze vrienden kunnen zich vervolgens inschrijven op De Slimste Belegger door te klikken op de link in de ontvangen e-mail. Als deze vrienden zich ook daadwerkelijk inschrijven en een portefeuille aanmaken, ontvangt de deelnemer per vriend 500 euro extra fictief beleggingsgeld in zijn beleggingsportefeuille. Het aantal uitnodigingen is onbeperkt, maar de deelnemer kan slechts voor de 5 eerste vrienden 500 euro extra verdienen (dus maximaal 2500 euro). Mocht een persoon door meerdere mensen worden uitgenodigd, dan ontvangt enkel de persoon op wie zijn link als eerste is geklikt het extra fictieve beleggingsgeld. Het fictieve geld wordt 's nachts uitgekeerd, wil men dat het nog meetelt voor het uiteindelijke algemeen klassement dan dienen de genodigden zich op de één na laatste dag voor het einde van de competitie te hebben aangemeld.

Alle deelnemers zullen dagelijks een quizvraag kunnen beantwoorden. In totaal worden er 20 vragen gesteld. Deelnemers krijgen per correct beantwoorde vraag 250 euro extra fictief beleggingsgeld in hun beleggingsportefeuille. Deze 250 euro wordt na het juist beantwoorden van de vraag aan het cashtegoed toegevoegd. Deelnemers moeten de dag zelf (vóór 23:59 uur) de vraag beantwoorden om in aanmerking te komen voor de 250 euro extra beleggingstegoed. Het is nadien niet meer mogelijk om op vorige vragen te antwoorden, noch is het mogelijk om meer dan één keer op één vraag te antwoorden. Het beantwoorden van een vraag kan enkel en alleen via de spelsite.

De deelnemers hebben ook de mogelijkheid om 500 euro extra te ontvangen wanneer ze de De Slimste Belegger ‘delen’ op Facebook. Men kan doen vanaf de spelsite, onder de rubriek “Invite a Friend”. Deelnemers zullen slechts één keer voor het delen de extra 500 euro kapitaal kunnen ontvangen. Deze 500 euro wordt toegevoegd aan het cashtegoed net na middernacht, tussen 0u01 en 1u00.

Terug naar boven

Leagues

Deelnemers kunnen een eigen league aanmaken en het daarin opnemen tegen vrienden, familie en collega’s. Zodra de deelnemer een naam heeft gekozen kan hij beginnen met het uitnodigen van zijn vrienden. De prestaties van de deelnemer worden vervolgens zowel in de league als in het Algemene Klassement bijgehouden.

Ook is er een league-ranglijst, deze ranglijst wordt opgesteld aan de hand van het gemiddelde rendement van de leagues, met een minimum van vier actieve portefeuilles.

Terug naar boven

Beoordeling prestaties

De posities in een portefeuille worden gewaardeerd tegen de biedprijzen.

De winnaars van de competitie krijgen per email en/of telefoon een persoonlijk bericht. U dient zelf zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid en correct ingevulde persoonsgegevens. Onbereikbare deelnemers worden gediskwalificeerd.

Winnaars kunnen slechts aanspraak maken op één prijs. In het geval dat door een deelnemer meerdere prijzen worden gewonnen, wordt de hoogste prijs uitgekeerd en schuift de laagste prijs door naar de volgende deelnemer op de ranglijst.

Een deelnemer mag met één portefeuille meedoen met De Slimste Belegger. Deelnemers met meerdere portefeuilles worden gediskwalificeerd. Portefeuilles worden automatisch opengesteld voor andere bezoekers van de spelsite.

Portefeuilles die in de prijzen vallen, worden beoordeeld op realiteitsgehalte. De organisatie houdt zich het recht voor rendementen die tot stand gekomen zijn door fouten in het systeem of door het nabootsten van onrealistische situaties te negeren en eventueel portefeuilles te resetten.

Portefeuilles waarin gedurende de duur van de competitie geen enkele transactie werd geregistreerd, komen niet in aanmerking voor de diverse prijzen. Het beantwoorden van de wekelijkse quiz of uitnodigen van vrienden wordt niet gezien als een transactie.

De organisatie is gerechtigd om een deelnemer zonder enige argumentatie te diskwalificeren indien blijkt of indien er een vermoeden bestaat dat deze deelnemer niet volgens de in dit wedstrijdreglement opgestelde regels heeft gespeeld. De organisatie is gerechtigd om een deelnemer zonder enige argumentatie te diskwalificeren indien blijkt of indien er een vermoeden bestaat dat de deelnemer meerdere portefeuilles beheert of heeft beheerd. Bij diskwalificatie verliest de deelnemer het recht op zijn prijs.

Geen van de toegekende prijzen is inwisselbaar in geld of andere voordelen in natura. De organisatie stelt alle prijzen vast. Prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden. Over de toegekende prijzen is geen correspondentie mogelijk. Winnaars worden door de organisatie schriftelijk op de hoogte gesteld en dienen hierop vóór een door de organisatie vastgestelde datum te reageren. Na die datum wordt aangenomen dat de deelnemer definitief van zijn prijs afziet. Het recht op de toegekende prijs vervalt daarmee en komt in dat geval toe aan de organisatie van De Slimste Belegger.

Medewerkers van IEX, Trilab, sponsors en mediapartners zijn van harte welkom om mee te spelen met dit beursspel, maar kunnen niet meedingen naar de prijzen.

Terug naar boven

Meer informatie

Lees ook de algemene voorwaarden, disclaimer, en het privacy statement.

Wilt u nadere toelichting of heeft u opmerkingen over het wedstrijdreglement? Neem dan contact met ons op via slimste@iex.nl.

Copyright © IEX Media B.V.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 4 oktober 2018.