Mijn laatste blog: wat ging er goed en wat ging er fout

Door Royce Tostrams op 29 oktober 2022 12:22

 De Slimste Belegger 2022,  het beleggingsspel van BNP Paribas Markets in samenwerking met IEX, is afgelopen.

Ik was één van de beleggingscoaches en kijk met gemengde gevoelens terug op een lastige competitie dit jaar. Ik heb wel betere jaren gekend, zo sloot ik  de Slimste Belegger 2020  af met een plus van bijna 40%. Afgelopen weken, dus versie 2022, was mijn resultaat -28%.

Ik wil om te beginnen de winnaar Bigvis1 feliciteren met de prachtige winst van 215%, maar ook nu 2 Longstocks met zijn winst van 190%. 

Ook feliciteer ik medecoaches Guy Boscart en Nico Bakker met hun positieve resultaten. 

Ikzelf eindig, met mijn resultaat -28% dit jaar dus heel slecht. Voor alle duidelijkheid, ik alleen ben verantwoordelijk voor de resultaten, ik wil me dus niet achter de wispelturige beurzen verschuilen.

Laat ik in deze laatste blog uitleggen wat ik zoal in de Slimste Belegger 2022 heb gedaan. Ik wil beginnen met de goede trades en afsluiten met wat er fout is gegaan.

Goed waren in beginsel al mijn long posities, want uiteindelijk hebben de beurzen in oktober een mooie sprong kunnen maken. Zo ben ik halverwege oktober full long gegaan in ASML. Dat heeft geresulteerd in een fraaie winst. Helaas (foutje dus) ben ik te snel uitgestapt.  Goed was ook mijn draai naar long aan het einde van de competitie, waardoor ik in de laatste  dagen van de competitie nog aardig wat heb kunnen binnen harken.

Mijn grootste fout in de afgelopen weken was dat ik soms veel te snel en te impulsief mijn posities heb gewijzigd (zie bv ASML). Door niet vast te houden aan mijn technisch instrumentarium, heb ik in enkele gevallen goede posities, te snel met verlies verkocht.

Zo was mijn portefeuille,  op beruchte draaidag donderdag 13 oktober, volledig long gepositioneerd. Ik had die dag niets  tussentijds moeten verkopen, dan zou ik een fraaie winst hebben geboekt. Maar ik deed het precies verkeerdom, want toen de beurzen halverwege de dag op fors verlies stonden, heb ik in paniek mijn gehele long-portefeuille verkocht.

Ik had gewoon moeten vasthouden aan mijn methode van Triple Screen Trading (TTS), zie uitleg hieronder. Ik gebruik TTS altijd om beleggingsbeslissingen te objectiveren en te ontdoen van gevoel en sentiment, dat is precies wat er deze Slimste is fout gegaan.

TTS is een zeer simpele benadering van beleggen, de methode is altijd op zoek naar het moment dat alle (drie) belangrijke trendrichtingen in dezelfde richting wijzen. Voor de Slimste competitie gebruik ik dezelfde strategie als voor de Tostrams Turboportefeuille, die ik sinds 2006 beheer. Hiervoor beoordeel ik, voordat ik een positie inneem, altijd eerst de actie (enkele maanden), de reactie (afgelopen weken)

In het Triple Screen Trading model wordt dus schematisch het koersverloop van een aandeel in drie stukken verdeeld, om een gestructureerde technische beoordeling te maken. Ik gebruik TTS om beleggingsbeslissingen te objectiveren en te ontdoen van gevoel en sentiment.

Ik wil iedereen bedanken voor het meedoen en hoop u volgend jaar weer te kunnen begroeten. 


 

 

 

Screen I: Actie

De eerste waarneming betreft simpelweg het bepalen van de dominante heersende trendrichting (groene lijn).

Bij de KPN is deze dominante (4-maands) trend opwaarts gericht. KPN zet in haar opwaartse fase sinds eind juli simpelweg steeds twee stappen voorwaarts (I: de actie) en vervolgens slechts één stap terug (II: de reactie). Dit levert een patroon met hogere bodems op, waarvan de laatste 2 op 2,71 en 2,80.

 

Deze waarneming bepaalt de ruggengraat mijn strategie. Deze is nu voor de KPN dus positief, daarom beschouw ik het aandeel als geschikt om opwaarts te handelen met Turbo’s Long.


 

 

https://grafieken.tostrams.nl/908.gif

Screen II: Reactie:

 

De tweede beoordeling is te bepalen binnen welke marge en trend de laatste reactie optreedt. Op de KPN heeft deze voorgedaan in de vorm van de dip van september naar 2,71, een dip naar 2,80 begin oktober) en tenslotte de correctie van vorige week naar 2,88.

Deze countertrend is in feite de tussentijdse reactie (één stap terug: countertrend) op de onderliggende hoofdtrend, die dus nog steeds opwaarts is.

Door de countertrend af te bakenen kan dus een geschikt instapmoment gezocht worden om posities op te bouwen. Voor de KPN ligt het instapmoment dus rond de onderkant van het stijgende trendkanaal, afgebakend met de groene lijn. Thans kan de terugval (in de fase van screen II) eventueel benut worden om Turbo’s long in te nemen.

 

Screen 3: Timing:

 

De derde stap betreft het finetunen van de positie, want indien de korte trend (bij de blauwe pijl) opwaarts uitbreekt (boven de rode weerstand), wordt de positie bevestigd. Deze breakout voor KPN is nu nog niet aan de orde, maar zal optreden indien correctieve fase breekt. Ik schat in dat dit een kwestie van enkele dagen is. Ik overweeg dan ook voor de Tostrams Turboportefeuille een Turbo Long KPN, met een bescheiden hefboom van 3,5 te kopen, indien de correctieve fase breek.

 

Nadat de korte correctieve fase (screen II) is afgebroken, wordt de onderliggende opwaartse hoofdtrend (screen I) bevestigd.

In dat geval springen in het TTS model alle seinen weer op groen.

 

Voor de timing is dat van belang. Door de korte trend af te wachten, kan een lange termijn belegger dus een geschikt instapmoment afwachten om een positie in de Nederlandse beurs op te bouwen. Voor de Turbobelegger kan dit moment (screen III) afgewacht worden, bijvoorbeeld om een bestaande Longpositie op te waarderen.

Conclusie TTS

 

Met TTS kan een belegger het risico van te vroeg instappen vermijden. Door af te wachten totdat alle drie trendrichtingen in dezelfde richting wijzen, kan het instapmoment gevalideerd worden.

 

Vooralsnog stel ik vast dat de lange (screen I: éénjarige) stijgende trend van de AEX intact is, dat geldt ook voor de korte uptrend (screen III) maar dat de middellange en korte trend (screen II) nog niet op groen staat.

 

De uitgebreide technische beoordeling van de AEX op basis van de drie timeframes treft u hierboven aan.