Turbowoordenboek


Wat is een Turbo (long en short)?

Met een Turbo kunt u versneld profiteren van verwachte beursbewegingen. Een Turbo werkt met een hefboom, waardoor beursbewegingen van de onderliggende waarde (bijvoorbeeld een aandelenindex, rente, valuta of ruwe grondstof) versneld doorwerken in de beurskoers. Er bestaan twee varianten:

  • met een Turbo long profiteert u van een stijging van de onderliggende waarde
  • met een Turbo short van een daling

De intrinsieke waarde van een Turbo long is gelijk aan de koers van de onderliggende waarde verminderd met het financieringsniveau. Bij een Turbo short is de intrinsieke waarde gelijk aan het financieringsniveau verminderd met de koers van de onderliggende waarde

Door de hefboom van een Turbo kunt u een extra hoog rendement realiseren, maar een Turbo is risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde.

Omdat u met een Turbo kunt profiteren van zowel koersstijgingen als -dalingen is het een beleggingsproduct dat zowel in een positief als in een negatief beursklimaat bruikbaar is.

Terug naar boven

Wat is een financieringsniveau?

Bij een Turbo investeert u slechts een gedeelte van de waarde van de onderliggende waarde. De rest financiert BNP Paribas voor u. Het door BNP Paribas gefinancierde gedeelte wordt het financieringsniveau genoemd. Over het algemeen betaalt u rente over dit financieringsniveau. Als de marktrente hoog is, kan het bij een Turbo short ook voorkomen dat u rente ontvangt. De financieringskosten of -opbrengsten worden in de waarde van een Turbo verwerkt door op dagbasis het financieringsniveau aan te passen.

Bij Turbo’s long zal het financieringsniveau oplopen gedurende de tijd als gevolg van de financieringskosten. Dit heeft een waardedalend effect op de Turbo. Bij Turbo’s short zal het financieringsniveau dalen gedurende de tijd als gevolg van financieringskosten maar oplopen gedurende de tijd indien er sprake is van financieringsopbrengsten. U kunt de actuele financieringskosten of -opbrengsten vinden op de productpagina van elke Turbo op bnpparibasmarket.

Het aantal verschillende financieringsniveaus waaruit u kunt kiezen voor Turbo's long en short verschilt per onderliggende waarde.

Terug naar boven

Hoe werkt een stoploss?

Een Turbo kent geen afloopdatum, maar wel een stoplossniveau. Dat zorgt ervoor dat de waarde van de Turbo nooit negatief kan worden. Als de onderliggende waarde dit niveau bereikt of passeert, wordt de Turbo afgewikkeld en ontvangt u binnen enkele dagen de eventuele restwaarde. De restwaarde bij Turbo’s wordt in de periode van drie handelsuren direct volgend op het bereiken van het stoplossniveau door BNP Paribas vastgesteld. In het slechtste geval is de restwaarde 0 euro, u kunt dus nooit meer verliezen dan uw inleg. Naarmate de koers van de onderliggende waarde dichter bij het stoplossniveau ligt, is de kans groter dat het stoplossniveau daadwerkelijk geraakt wordt:

  • een Turbo long wordt beëindigd als de onderliggende waarde het stoplossniveau bereikt of eronder zakt
  • een Turbo short wordt beëindigd als de onderliggende waarde het stoplossniveau bereikt of erboven komt.

De kans dat het stoplossniveau wordt geraakt is onder andere ook afhankelijk van de beweeglijkheid (volatiliteit) van de koers van de onderliggende waarde. Gedurende de tijd kan die beweeglijkheid veranderen. Een afname van de beweeglijkheid van de koers van de onderliggende waarde op de beurs betekent dat de kans dat het stoplossniveau wordt bereikt afneemt, terwijl vice versa geldt dat een toename in de beweeglijkheid leidt tot een toename van de kans dat het stoplossniveau wordt bereikt.

Voor de meeste onderliggende waarden zijn Turbo’s met verschillende stoplossniveaus beschikbaar. U kunt in het assortiment een Turbo kiezen met een stoplossniveau dat past bij uw mate van risicoacceptatie.

Terug naar boven

Hoe werkt een hefboom?

De hefboom van een Turbo geeft aan hoeveel sneller de turbo beweegt in vergelijking met de koersschommelingen van de onderliggende waarde. Niet elke Turbo heeft dezelfde hefboom. Hoe hoger de hefboom, des te groter de koersgevoeligheid is ten opzichte van de onderliggende waarde. Dit betekent dat koersstijgingen en -dalingen sterker worden uitvergroot. Echter de kans dat het stoplossniveau wordt bereikt neemt eveneens toe.

De hefboom geeft dus aan hoeveel sneller een Turbo procentueel in koers beweegt ten opzichte van de onderliggende waarde. Zo beweegt een AEX-Turbo met een hefboom van vijf, vijf keer zo snel als de AEX zelf. Wanneer de AEX bijvoorbeeld met 1% verandert, zal de waarde van deze AEX Turbo daardoor met 5% veranderen. Een AEX Turbo met een hefboom van tien, verandert tien keer zo snel in waarde als de AEX.

Terug naar boven

Wat gebeurt er met een Turbo bij een dividenduitkering van de onderliggende waarde?

Wanneer de onderliggende waarde van een Turbo ex-dividend gaat zal BNP Paribas op basis hiervan het financieringsniveau van de Turbo aanpassen:

  • Bij Nederlandse aandelen past BNP Paribas het financieringsniveau van zowel Turbo’s long als Turbo’s short naar beneden aan met 100% van het uitgekeerde dividend.
  • Bij buitenlandse aandelen betaalt BNP Paribas doorgaans 15% dividendbelasting. Dit betekent dat het financieringsniveau van de Turbo’s long op een buitenlands aandeel naar beneden wordt aangepast met 85% van het uitgekeerde dividend. Voor Turbo’s Short op buitenlandse aandelen wordt het financieringsniveau naar beneden aangepast met 100% van het uitgekeerde dividend.

Voor Turbo’s op individuele aandelen past BNP Paribas bij een dividenduitkering ook het stoplossniveau aan. Bij Turbo’s op indices gebeurt dat op de stoplossresetdatum. Op dat moment kijkt BNP Paribas naar het financieringsniveau, en bepaalt op basis daarvan het nieuwe stoplossniveau. Voor Turbo’s op aandelen en indices is dit de 15e van de maand (of als dat geen handelsdag is, op de eerstvolgende handelsdag na de 15e).

Hier leest u de uitgebreide uitleg van BNP Paribas hierover.

Terug naar boven

Hoe werkt een Turbo op grondstoffen?

Beleggen in grondstoffen gebeurt meestal door middel van termijncontracten (ook wel futurecontracten genoemd) in plaats van in fysieke grondstoffen. Dit geldt ook voor Turbo’s op grondstoffen(indices). Futurecontracten zijn contracten waarbij een vooraf vastgestelde hoeveelheid van een bepaalde grondstof wordt geleverd en betaald op een vooraf vastgesteld moment in de toekomst.

De waardeontwikkeling van een belegging in grondstoffen is in principe afhankelijk van drie factoren.

  • de prijsontwikkeling van de betreffende grondstof.
  • veranderingen van de relevante wisselkoers.
  • de vorm van de futurecurve

Hier leest u de uitgebreide uitleg van BNP Paribas over beleggen in Turbo's op grondstoffen, futurecontracten en doorrollen.

Download hier de Turbo Brochure van BNP Paribas.

Terug naar boven