Nico Inberg: BAM beter

Door Nico Inberg op 7 november 2019 08:56

BAM, onze grootste bouwer, kwam vandaag met de derdekwartaalupdate. Hieronder leest u de analyse zoals gepubliceerd vanochtend op IEX Premium.


BAM: Vertrouwen opbouwen
Bouwbedrijf BAM heeft dit jaar beleggers behoorlijk op de kast gejaagd met een serie tegenvallers, onder andere bij BAM Duitsland en BAM International. Het negenmaandsrapport is in die zin geruststellend dat er geen nieuwe lijken uit de kast komen.
De onderneming uit Bunnik gaat nog steeds uit van een operationeel resultaat voor belastingen van 1% van de omzet, waarna in 2020 opnieuw de target van 2-4% zal worden aangevallen.
Het hoofdpijndossier OpenIJ, waarin samen met VolkerWessels is opgetrokken, is inmiddels voor 75% afgerond. Opnieuw wordt hier een bescheiden last genomen, van €1 miljoen, maar dat is inmiddels klein bier.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit project de komende maanden wordt afgerond zonder veel extra moeite en kosten. Niet voor niets stapte de familie Wessels de afgelopen weken naar voren met een openbaar bod op het eigen bedrijf: ook hier valt uit af te leiden dat de grootste ellende achter de rug is. 
bamAfbeelding: cijfers BAM

Woningbouw sterk

Vooral bij de woningbouw gaat het goed; in Nederland verkocht BAM in de eerste negen maanden van dit jaar 4% meer woningen, in totaal 1.937 stuks. Voor het gehele jaar gaat BAM uit van een stijging van 5%. Dat zou dan uitkomen rond de 2570 stuks. 
Ook PPS - waarbij projecten worden gefinancierd door PGGM - gaat goed, met een gezonde pijplijn voor projectaanbiedingen. Infra is in Nederland inmiddels winstgevend, nu er nog maar €1 miljoen op OpenIJ hoefde te worden afgeschreven. Duitsland noemt BAM 'bevredigend', terwijl de olie- en gassector, waar BAM International het onder andere van moet hebben, tegenvalt. 

Stikstof en PFAS

Hoewel de stikstofproblematiek een groot probleem in wording is, heeft BAM er momenteel in de lopende projecten nog geen last van. Geen enkel project ligt stil. Voor de instroom van de orderportefeuille is het wel een (potentieel) probleem: iedereen wacht af met het gunnen van orders omdat men vreest geen vergunningen te krijgen.
Zoals eerder gezegd: het probleem is zo groot dat de regering van zins is dit zo snel mogelijk aan te pakken om in ieder geval de woningbouw niet te frustreren, en laat dat nu net de grootste melkkoe van de vaderlandse bouwers zijn.
In het onderzoek van ABN AMRO is vooral te zien dat het aantal orders in de GWW (Grond, weg- en waterbouw) daalt. Dat heeft overigens niet alleen te maken met de stikstofcrisis, maar ook met de minder goede ervaringen die de bouwers de afgelopen jaren met infraprojecten hebben gehad.
Dat maakt het onderhandelingsproces een stuk lastiger voor opdrachtgevers als Rijkswaterstaat: in het verleden is er te veel risico op het bordje van de bouwers gekieperd, waardoor die nu kopschuw zijn geworden.  
Wat betreft de stikstofcrisis: op korte termijn zullen noodmaatregelen worden aangekondigd om de afgifte van bouwvergunningen los te krijgen terwijl in een later stadium een meer structurele oplossing bewerkstelligd zal worden. 

Outlook blijft staan

Als iets beleggers rust geeft, is het een onveranderde outlook. BAM laat deze exact hetzelfde als drie maanden geleden. Voor dit jaar dus enigszins hogere opbrengsten dan vorig jaar met een marge van het gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van rond 1%.
Volgend jaar moet dan alsnog de doelstelling van een winstmarge van 2-4% behaald worden. 

Vertrouwen tanken

BAMs ceo Van Wingerden zal dit jaar niet de populariteitsprijs winnen onder beleggers en zal tijd nodig hebben om het vertrouwen van de markt terug te krijgen. Dat wordt nog een hele klus, nu buiten de schuld van de bouwers om de marktomstandigheden in Nederland door de stikstofcrisis ook nog eens stevig tegenzitten.
De bouw drijft op de sterke woningbouw en in die zin is voor nu de belangrijkste koerstrigger een oplossing voor het stikstofprobleem in ons land. Nieuwe, majeure tegenvallers bij projecten in Duitsland of BAM International zullen door de markt niet geaccepteerd worden.
In die zin is het vertrouwen nog broos. BAM is wel aardig opgelopen de afgelopen tijd omdat het concern cijfertechnisch, uitgaande van de huidige bespiegelingen aangaande winstgevendheid, natuurlijk uitermate goedkoop is. 
Dit jaar moeten we maar zien als een verloren jaar, maar met de huidige winstverwachting komt er toch nog een klein winstje van circa €0,20 per aandeel uit de bus. Voor volgend jaar, onder aanvoering van wederom een sterke woningbouwmarkt, zal de onderneming dan de belofte van een winstmarge van 2-4% moeten inlossen. 
Het aandeel is dusdanig goedkoop dat beleggers met een wat hoger risicoprofiel best weer wat aan de longkant kunnen opereren. Koerstriggers zijn uiteraard een oplossing voor de stikstofcrisis, een ordentelijke brexit (met een sterker pond) en meer duidelijkheid over de probleemprojecten in Duitsland. 
Disclaimer: Inberg heeft een longpositie in BAM.


Sinds 1 juni 2016 is Nico Inberg verbonden aan IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Inberg kan posities innemen op de financiële markten. Reacties, of vragen?Mail naar nico.inberg@iexgroup.nl.