Eindsprintje

Door Royce Tostrams op 16 november 2018 08:17

Op deze laatste dag van de competitie pas ik mijn strategie niet aan. Uiteraard niet, want korte termijn gezien  ligt de beurs er nog steeds belabberd bij. Ik zie wel dat het rendement van mijn portefeuille door het volatiele karakter van de beurs  op en neer swingt. Vandaag wordt een eindsprintje, zakt de beurs weg, dan blijf ik bovenaan staan. Maar stijgt de AEX, dan verdwijnen mijn shorts onder water.Spannend

 Het korte termijn koersverloop van de Nederlandse aandelenbeurs oogt lusteloos. Voorlopig maken de koersen pas op de plaats. Hier en daar horen we negatieve geluiden. Lopen er beren op de weg? Volgens sommige Amerikaanse analisten wordt 2019 een bijzonder moeilijk beursjaar, waarschijnlijk met forse correcties op Wall Street. Zo gaf de Amerikaanse fondsbeheerder Steven Cohen recent op een congres in New York aan dat er binnen twee jaar mogelijk een einde komt aan onze hoogconjunctuur en dat we op dit moment aan het einde van de economische cyclus verkeren.

Zoals u wellicht weet uit deze rubriek, ben ik de afgelopen jaren bullish geweest voor de Nederlandse beurs. Begin 2017 heb ik voor de AEX zelfs een koersdoel van 1000 punten gegeven, op basis van een beleggingshorizon van vier tot zeven jaar. De prangende vraag is nu of dit scenario nog overeind staat, na de forse dalingen van de afgelopen maanden.


Ik zal maar meteen met de conclusie beginnen. Ja, dhhet koersdoel van 1000 punten staat nog steeds als een stip aan de horizon. Maar zoals ik in het rapport ‘AEX naar 1000 punten’ indertijd heb aangegeven, er zullen af en toe flinke correcties optreden, zoals we dus ook in de afgelopen maanden hebben kunnen zien.

Korte termijn dip

De Nederlandse beurs heeft de afgelopen zomer een stevige correctie doorgemaakt. Vanaf de top 576,90, gevormd op 27 juli, heeft de AEX een correctie van ruim 13% ondergaan. Maar de belangrijke steunzone, net boven 500 heeft de koersval opgevangen. Daarna is de AEX weer stevig opgeveerd.
Deze week is de herstelfase verlaten. Hiermee is het technische plaatje verzwakt. Ook het feit dat het patroon met lagere toppen (rode stippellijn) nog niet is omgebogen, wijst op verkoopdruk. Voorlopig kijken we de kat uit de boom.

Tussentijdse correcties

Onderstaande alinea is afkomstig uit het rapport AEX naar 1000 punten (pagina 3 van de pdf):
"Wat zijn de bedreigingen voor het scenario AEX naar 1000?

Een mogelijke bron van onzekerheid, dus een reden voor koersdalingen, zou de onvoorspelbaarheid van de nieuwe Amerikaanse president kunnen zijn. Ook een tegenvallende economische groei kan roet in het eten kunnen gooien. Echter het lange termijn koersverloop en de daarmee samenhangende macro-economische ontwikkelingen, wijzen erop dat de aandelenbeurzen wel een deukje kunnen hebben. Technisch zou een correctie van 20% tot 25% geen schade toebrengen aan het positieve technische beeld van de grotere westerse aandelenbeurzen."

Hoe liggen de markten er nu bij, op basis van de meerjarige AEX-grafiek uit het rapport?

Indien we op onderstaande grafiek terugkijken, dan zie we dat de AEX in de afgelopen jaren meerdere technisch sterke signalen heeft gegenereerd.

  • Begin 2016 heeft de AEX een perfecte pullback gevormd; de hogere bodem rond 378 is boven de toppen van 2011 (A rond 374) gevormd. Een pullback is een technisch koerspatroon op een aandelenindex, dat bij belangrijke draaipunten in de economie voorkomt. Helemaal onder dit Blog wordt de pullback toegelicht. De pullback in 2016 viel samen met sterke signalen op andere Europese beurzen, hetgeen bevestigde dat de Europese economie steeds meer op stoom kwam.
  • Verder heeft de AEX de dalende toppenlijn uit 2000 gebroken,
  • Bovendien is de top van 2000 (703) en de top van 2016 (afgebakend met de rode pijl: 500-510) gebroken, wat eveneens op een verbetering in het technische plaatje duidt.
  • De recente terugval naar 500-510 (afgebakend door de 2 groene pijlen) kunnen we eveneens als een pullback kwalificeren.
  • Technisch is recent de onderkant van het 9-jarig stijgende trendkanaal met succes getest.
Deze signalen wijzen op een zeer belangrijke omslag in het sentiment op de Nederlandse aandelenbeurs. Ten eerste is een patroon van winstnemingen voorbij. Daarnaast laat de AEX een zeer turbulent en dynamisch decennium achter zich. In deze neergaande golfbeweging zat de top van de dotcom-crisis in 2000 en het uitbreken van de financiële crisis in 2007. Ook trad 2011 een pullback op, die het einde van de 2007-crisis aangaf, alsmede de start van de wederopstanding van de aandelenmarkt.

Steunzone

Voorlopig concludeer ik dat de AEX recent is teruggevallen naar een belangrijk steungebied. In de zone 500-510 ligt niet alleen de onderkant van het meerjarige stijgende trendkanaal. Tussen 500 en 510 bevindt zich ook een voormalige weerstand, die nu dus als steun lijkt te fungeren.
Voor lange termijn beleggers stel ik vast dat de recente correctie een mooie nieuwe koopkans lijkt te bieden. Pas bij een daling onder 500 wordt dit positieve scenario teniet gedaan. Kortom: Buy the Dips.


https://www.tostrams.nl/grafieken/aex1000p.gif


Uitleg Pullback

 Een geldige pullback kan alleen in liquide markten als richtinggevend koerspatroon optreden.
https://www.tostrams.nl/grafieken/grf17%20pullback.gif

Op bovenstaande voorbeeldgrafiek is in 3 stappen de overgang van een zijwaarts naar een stijgend koersverloop weergegeven. Eerst beweegt de koers een tijdlang tussen 80 en 100. In de aanloop naar een pullback scenario zijn de toppen altijd belangrijk, want deze vertegenwoordigen verkoopdruk. In de voorbeeldgrafiek wordt bij lijn B rond 100 blijkbaar steeds winst genomen, want de koers valt een aantal keer terug.

Op het moment dat deze weerstand wordt gebroken is deze verkoopdruk weg, technisch treedt hiermee een koopsignaal op. Dit is de eerste stap van de pullback, de richting omhoog wordt hiermee bepaald. Nadat de eerste euforie wegebt zullen vaak winstnemingen optreden, waarna de koersen terugvallen. In 80% van alle gevallen zal zo’n correctie opgevangen worden door de voormalige toppen en weerstand rond 100.

Een geldige pullback ontstaat indien de voormalige verkopers (rond B=100) nu als kopers (bij 2) in de markt terugkeren. De rolwisseling van verkoper naar koper vormt de pullback. De pullback wordt voltooid zodra de correctieve fase (bij 3) wordt afgerond. Onderzoek toon aan dat een koersdoel berekend kan worden, door de afstand tussen A en B te projecteren boven het uitbraakpunt.